Tjenester

Vi i Pluss-Økonomi AS tilbyr en rekke ulike tjenester og produkter innen regnskap og bedriftsøkonomi

Vi skreddersyr et samarbeid etter ønsket behov, hvor vi også kan justere samarbeidet underveis.
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktet prat.

Våre tjenester

Vi i Pluss-Økonomi AS tilbyr en rekke ulike tjenester og produkter innen regnskap og bedriftsøkonomi. Vi starter alltid våre kundemøter med å kartlegge behovene og mulighetene for våre kunder – dette for å skape et best mulig samarbeid oss i sammen.

Rådgivning

Endringer i bedriften er regelen, snarere enn unntaket. Vi kan bistå med råd for hvordan løse nye problemstillinger, og vi tar i bruk budsjett og prognoser som grunnlag for samtaler og rådgivning.​

Selskapsetablering

Valg av selskapsform, hva er lønnsomt for deg? Uansett i hvilken selskapsform du er organisert i bør du kontinuerlig vurdere om dette er den mest fornuftige og lønnsomme selskapsformen for deg.​

Lønn

Vi bistår med gode lønningsrutiner. Våre ansatte har lang erfaring med utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre type trekk som er vanlig i et ansettelsesforhold. Vi kan ta oss av alt eller deler av lønningene for våre kunder.

Regnskap

Vi tar ansvar for regnskapet ditt og kan tilby hjelp med løpende fakturering, lønnskjøringer, betalingsformidling og rapportering med utfyllende kommentarer, samt utarbeidelse av ligningspapirer, oppstillinger ved søknader, årsregnskap med mer.

Fakturering

Vi skriver gjerne fakturaene dine, eller registrerer ferdig skannede bilag i ditt regnskap. Avhengig av økonomisystem, kan det meste automatiseres. Vi bistår med oversendelse av filer til factoring, eller kan bistå med inndriving av kundefordringer ved behov.​

Databehandling

Samleoppgjør, massedata, transaksjonsfiler, data fra nettbutikker, tredjeparts-brukere og mer. Det er mye å holde styr på. Vi har systemene, erfaringene og kunnskapen for å holde kontrollen på dataene og effektiv behandling for videre bruk.

Rapportering

Rapporter og nøkkeltall for deres bedrift er gode verktøy og helt avgjørende for å følge driften og utviklingen av bedriften. Vi leverer rapporter og nøkkeltall til både små og større bedrifter og kan skreddersy ønsket innhold og nøkkeltall etter behov.

Tannleger

Pluss-Økonomi AS, også kalt Tannlegespesialisten, har i en årrekke vært klinikkeierens fortrolige økonomiske rådgiver.
Alt innen regnskap, lønn og årsoppgjør og daglig drift, faglige råd, verdivurdering av klinikken din og diskutere driften i praksisen din.