Kontant betaling for kroner 10 000 eller mer

Hvis du som næringsdrivende betaler med kontanter mer enn kr 10 000 (enkeltvis eller akkumulert gjennom året pr leverandør med visse unntak), så tapes både skatte- og avgiftsfradraget for denne kostnaden. Vi gjør også oppmerksom på at slike transaksjoner fort kan oppfattes som en mistenkelig transaksjon, og for virksomheter underlagt hvitvaskingsloven medfører dette varslingsplikt til Økokrim.

Det gis kun skattemessig fradrag for kostnader på kr 10 000 eller mer når betaling skjer fra konto til konto eller på annen måte til mottakers konto. Betaling kan også skje via utenlandsk bank eller foretak som har tillatelse til å drive betalingsformidling.

Fradragsnekten gjelder ved kontant betaling av alle typer kostnader, inkludert lønnskostnader og kontant betaling av anskaffelser i utlandet.

Det samme gjelder fradrag og kompensasjon for inngående merverdiavgift.