Informasjon om den nye skattemeldingen

05.03.20

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får nå ny skattemelding. Utsendelsen av skattemeldingene starter 18. mars 2020.
En endring fra tidligere år er at ikke alle får skattemeldingen samtidig.
Skattemeldingen hjelper deg
I den nye skattemeldingen er postene vi kjenner fra før erstattet med temaer som naturlig hører sammen:

• Arbeid, trygd og pensjon
• Bank, lån og forsikring
• Bolig og eiendeler
• Familie og helse
• Finans
• Gave og arv
• Personlige forhold

Gjør du endringer i skattemeldingen vil du se din oppdaterte skatteberegning med en gang.
I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.
Den nye skattemeldingen er kun tilgjengelig på skatteetaten.no
Skattemeldingen kommer på forskjellige dager
En viktig endring fra tidligere år er at ikke alle får skattemeldingen samtidig. Skattemeldingen vil være tilgjengelig på forskjellige datoer.
Du vil motta varsel på e-post elle sms når din skattemelding er klar. De første lønnstakere og pensjonister vil få sin skattemelding 18. mars. Deretter vil skattemeldingene sendes ut i puljer frem til 30. mars.
Alle skal ha mottatt sin skattemelding innen 1. april.
Noen får fortsatt skattemeldingen i gammelt format
Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister skal bruke den nye skattemeldingen, vil enkelte grupper motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og de som mottar skattemeldingen på papir. De vil få skattemeldingen i gammelt format fra 31. mars, enten digitalt eller på papir i postkassen.
Ingen endringer i fristen
Leveringsfristen er som før:

1. 30. april for lønnstakere og pensjonister
2. 312. mai for næringsdrivende

Tidligere skatteoppgjør
Etter au du har levert skattemeldingen kan skatteoppgjøret, men noen forbehold, være klart innen to uker. For å kunne få skatteoppgjøret tidligere må disse betingelsene være på plass:
• Du bruker ny skattemelding
• Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
• Du må ha skatt til gode
• Du kan ikke ha ubetalte krav
• Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll