Frister for 2020

For å unngå problemer med det offentlige er det viktig at bedriften din overholder alle gitte frister.  Her finner du en oversikt over fristene som er satt for 2020.

Hvis ikke man leverer innen de gitte frister kan det fort påløpe forsinkelsesgebyrer og tilleggsskatter.  Det er derfor viktig at du har oversikten over disse datoer:

Skatt og skattemelding

Forskuddsskatt må både aksjeselskap og enkeltpersonforetak betale hvert år.

Aksjeselskap skal betale forskuddsskatt i to terminer året etter at overskuddet er opptjent: 15. februar og 15. april.

Skatteoppgjøret for selskap vil foreligge høsten etter opptjeningsåret, rundt oktober. For mye innbetalt forskuddsskatt vil man da få tilbake og for lite innbetalt forskuddsskatt vil man da få som restskatt.

Enkeltpersonforetak betaler skatt på forskudd fire ganger i løpet av opptjeningsåret:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Skatteoppgjøret for enkeltpersonforetak vil som regel foreligge i august måned. Da vi du se om du har betalt for mye eller for lite forskuddsskatt.

For mye skatt får du da tilbakebetalt, for lite skatt må du innbetale.

Frist for levering av skattemelding for begge disse selskapsformene er innen 31. mai hvert år.

MVA

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse (som oftest 50 000 kroner årlig), har plikt til å søke om registrering i MVA-registeret.

Hvis du er registrert i MVA-registeret, må du levere MVA-melding annenhver måned, altså seks ganger per år.

  • 10. april
  • 10. juni
  • 31. august
  • 10. oktober
  • 10. desember
  • 10. februar

Bedrifter som oppfyller visse krav kan søke om årlig levering av MVA-meldingen. Søknaden må sendes inn innen 1. februar. Får du søknaden godkjent må du levere MVA-melding innen 10. mars året etter inntektsåret.

Aksjonærregisteroppgaven

Hvert år må alle aksjeselskap levere en oversikt over hvem som eier aksjer, og endringer i aksjekapital og eiere, kalt aksjonærregisteroppgaven. Den må leveres før 31. januar.

Vet du om du er regnskapspliktig eller ikke – her er svaret!

Alle AS, og ENK med eiendeler verdt over 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk, er regnskapspliktige. Det vil si at de må levere årsregnskap innen 31. juli, som viser den økonomiske situasjonen i firmaet.

Årsregnskapet må godkjennes i en generalforsamling, avholdt før 30. juni.

Du har uansett bokføringsplikt hvis du omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder. Det vil si at du må føre regnskap etter bokføringsloven. Regnskapet ditt skal være fullstendig, oversiktlig og sporbart.

Du trenger ikke å sende inn regnskapet med mindre du er regnskapspliktig, men myndighetene kan kreve at du legger det frem ved kontroll.

Har du ansatte har du også her frister å forholde deg til

Hvis du har ansatte må du betale skatt og arbeidsgiveravgift på lønn før den 15. annenhver måned, og levere a-melding den 5. hver måned med informasjon om lønn, skatt og arbeidsgiveravgift for måneden før.

De ansatte har også krav på et årlig sammendrag av inntekt, fradrag og trekk innen 1. februar det påfølgende året.