Forsinkelsesrente

Satsen for forsinkelsesrente er fastsatt til 9,50 % fra 1. januar 2020. Satsen regulerer
hvor mye renter som kan kreves når fordring ikke blir innfridd ved forfall. Det er ikke
krav om å oppgi i faktura eller avtale at det vil bli beregnet forsinkelsesrente ved for
sen betaling så lenge man følger lovens rentesats og vilkår.
Overfor forbrukere kan det ikke kreves høyere rentesats enn den lovregulerte.
Mellom næringsdrivende kan det avtales høyere rentesats og ellers avvikende vilkår.
I næringsforhold kan kreditor som et alternativ til forsinkelsesrente kreve
kompensasjon på 400 kroner ved forsinket betaling. Kompensasjonen kommer ikke i
tillegg til øvrige gebyr eller salær i forbindelse med inndriving av kravet.

Rettsgebyr

Rettsgebyret er fastsatt til 1 172 kroner fra 1. januar 2020. Rettsgebyret har blant
annet betydning for fastsettelse av gebyrer og tvangsmulkt
etter Skatteforvaltningsloven og A-opplysningsloven. Herunder har rettsgebyret
betydning for kostnadene ved bindende forhåndsuttalelser.

Inkassosatsen

Inkassosatsen er 700 kroner fra 1. januar 2020, som er samme sats som for 2018 og
2019. Dette har sammenheng med at regjeringen i desember 2018 vedtok at satsen
skal fryses fram til nye regler om inkassosalærer er på plass. Inkassosatsen har blant
annet betydning for hva som lovmessig kan kreves i gebyr ved purring, inkassovarsel
og betalingsoppfordring. Maksimalt purregebyr er kr 70.