Ansatte – enkelte krav

Arbeidsavtaler

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. I arbeidsforhold med samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold av kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Aa-registeret

Aa-registeret er et dataregister over arbeidsforhold i Norge. Alle arbeidsgivere plikter å rapportere opplysninger om sine ansatte til Aa-registeret (arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret). Fra og med 1 januar 2015 meldes arbeidsforhold til Aa-registeret via a-melding.

Skattetrekkskonto

Forskuddstrekk fra de ansatte skal settes inn på en særskilt skattetrekkskonto. Skattetrekkskontoen skal inneholde tilstrekkelige midler til å betale forskuddstrekket til de ansatte. Betaling til skattetrekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling.

Holdes saldo på skattetrekkskontoen så høyt at den til enhver tid dekker løpende trekkansvar, kan løpende overføring til kontoen unnlates. I stedet for egen skattetrekkskonto kan det stilles bankgaranti for skatteansvaret.

Yrkesskadeforsikring

En arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen skal gi full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Alle foretak med ansatte (gitt visse kriterier) har plikt til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte (OTP). Ordningen skal i henhold til Otp-loven tilfredsstille visse minimumskrav.

Pensjonsordningen må opprettes innenfor rammene i Foretakspensjonsloven (ytelsesbasert pensjon) eller Innskuddspensjonsloven (innskuddsbasert pensjon).