Aktuelt

Les om relevante oppdateringer, lover, regler og nyheter knyttet til regnskap og bedriftsøkonomi

Et økonomisystem er gjerne kjernen i bedriftens daglige drift, og valg av riktig …

Oppsummering av regjeringens forslag på skatte- og avgiftsområdet …

Skatteetaten innførte som tiltak under koronakrisen at virksomheter som leverte oppgaver etter …

Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet …

Endringen får virkning fra 1. mai 2020. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir …

Småbedrifter og oppstartsbedrifter kan få støtte selv om de i utgangspunktet er …

Arbeidsgivers lønnspliktperiode endres til 10 dager og lønnskompensasjonsordningen …

Regjeringen har innført en rekke tiltakspakker for å håndtere de økonomiske …