Aktuelt

Les om relevante oppdateringer, lover, regler og nyheter knyttet til regnskap og bedriftsøkonomi

RSS Nyheter og fagartikler fra Regnskap Norge:

Det er lett å benytte gamle maler når du utarbeider noter. Kanskje bør det gjøres en kvalitetssjekk …

Det er oppløftende å se at regjeringen nå kommer med en konkret handlingsplan …

Oversikt over noen viktige regelendringer  innenfor skatte- og avgiftsområdet …

Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig  …

Overtar fra kommunene. Det betyr at alle henvendelser om skatt skal rettes til …

Husk at alle opptjente feriepenger skal utbetales når arbeidsforholdet opphører …

Oppsummering av regjeringens forslag på skatte- og avgiftsområdet …

Skatteetaten innførte som tiltak under koronakrisen at virksomheter som leverte …

Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet …

Endringen får virkning fra 1. mai 2020. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir …

Arbeidsgivers lønnspliktperiode endres til 10 dager og lønnskompensasjonsordningen …

Regjeringen har innført en rekke tiltakspakker for å håndtere de økonomiske …