06.01.2021
Pluss-Økonomi AS

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i  2021

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2020-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.

Skattedirektoratet har publisert de bilrelaterte skattesatsene for inntektsåret 2021.

BILGODTGJØRELSE

Trekkfri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2021 3,50 kroner per kilometer. Satsen gjelder uansett kjørelengde. 

Trekkfri kilometergodtgjørelse er det som kan utbetales uten at det skal gjøres forskuddstrekk. Satsen for trekkfri kilometergodtgjørelse tilsvarer hva du kan motta som skattefri kilometergodtgjørelse.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil. Satsen gjelder både for reiser innlands og utenlands.

Den skattefrie satsen betyr at dersom du mottar bilgodtgjørelse som ligger over 3,50 per kilometer, blir det overskytende skattepliktig lønnsinntekt. Dette er for eksempel tilfelle dersom du får dekket bilgodtgjørelse etter statens satser, hvor satsen pr. januar 2021 er 4,03 kroner per kilometer. Her blir differansen på 53 øre skattepliktig.

For full oversikt og informasjon, se kildelink: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn–personal/s/

car keys, auto, key