27.10.2020
Pluss-Økonomi AS

Hva gjør du med feriepengene når en ansatt slutter?

Har du en ansatt som slutter i løpet av året? Husk at alle opptjente feriepenger skal utbetales når arbeidsforholdet opphører.

Uansett årsak til at en ansatt slutter, om vedkommende sier opp selv, blir oppsagt, går av med pensjon, går over til uføretrygd eller annet, skal alle opptjente feriepenger utbetales når arbeidsforholdet opphører. Dette inkluderer både feriepenger som er opptjent i fjor og feriepenger som er opptjent frem til sluttdatoen i år.

Ifølge ferieloven skal utbetalingen av feriepengene skje den siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører. Dersom arbeidsforholdet opphører etter at feriepengene er utbetalt og det er foretatt ferietrekk, det vil si at arbeidsgiver har holdt tilbake lønn tilsvarende feriens lengde ved utbetalingen av feriepengene, er det lønn for eventuelle ikke-avviklede feriedager som skal utbetales.  
Lar ikke alle feriepengene seg beregne seg på siste lønningsdag, kan disse utbetales samtidig med det avsluttende oppgjøret. Dette oppgjøret bør skje så raskt som mulig etter at arbeidsforholdet er opphørt. 

For mer informasjon se kildelink: https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/feriepenger/hva-gjor-du-med-feriepengene-naar-en-ansatt-slutter