09.10.2020
Pluss-Økonomi AS

 

Dette må du tenke på når du skal velge økonomisystem

Et økonomisystem er gjerne kjernen i bedriftens daglige drift, og valg av riktig system kan være kritisk. Og i den store verdenen av systemer og tilbydere kan det være vanskelig å vite hva som er det beste valget. Her følger noen gode tips til hva du bør tenke på når du skal velge (eller bytte) økonomisystem.

Ulike bedrifter har ulike behov – bransje, antall ansatte, organisasjonsform og andre variabler har stor betydning for hva som er riktig økonomisystem for akkurat din bedrift. I tillegg varierer arbeidsfordelingen med regnskapsfører og behovet en har for hjelp og støtte. Derfor kan det lønne seg å kartlegge hvilke behov som skal dekkes av deres fremtidige økonomisystem før dere begynner med noe annet.

gui, interface, internet

Hva skal systemet brukes til?

Et økonomisystem kan, og bør, brukes til mye mer enn bare å registrere bilag og sende fakturaer. Ved å utnytte mulighetene som finnes i systemet kan man fort frigjøre tid til å videreutvikle bedriften, øke produktiviteten, bli mer lønnsom, eller skape ekstra verdi på nye måter som betyr noe for din bedrift.

Arbeidsfordeling

Hva kan dere gjøre selv, og hva trenger dere litt eller all hjelp til? Og hvis dere trenger hjelp – hvordan tilrettelegger det aktuelle systemet for dette?

Valg av økonomisystem henger ofte tett sammen med valg av regnskapsfører, nettopp fordi man kan trenge litt profesjonell hjelp. Og det er vel heller ingen grunn til at regnskapsfører ikke skal være en sentral og verdifull støttespiller for bedriften – et tett og godt samarbeid med regnskapsfører, uansett arbeidsfordeling, bør komme bedriften til gode.

Hvilken funksjonalitet er viktig for deres arbeidshverdag?

Hvilke funksjoner i systemet er viktig for at deres arbeidshverdag blir enklest mulig – fakturering, timeføring, prosjektstyring? Og ikke minst – finnes det manuelle prosesser dere bruker tid på i dag som kan automatiseres?

Snakker systemet godt med andre systemer?

Finnes det andre systemer du bruker i dag, eller systemer du vurderer å ta i bruk, som kan kobles på og som snakker godt med økonomisystemet? Det være seg kassesystem, nettbutikk eller inkassoløsning. Det er i så fall win-win!

At systemene du bruker er koblet sammen kan spare bedriften for masse tid og ekstraarbeid – nøkkelinformasjon kan flyte automatisk mellom systemene uten at dere trenger å foreta dere et eneste tastetrykk. Genialt!

Fleksibilitet og tilgjengelighet

Hvor viktig er det å ha tilgang til systemet når og hvor som helst? Her finnes det to ulike løsninger – noen har systemet stasjonert på en bestemt PC, mens andre bruker løsninger hvor systemet ligger i skyen.

Med løsning i skyen har du tilgang til alt du trenger når og hvor som helst, så lenge du er koblet på internett. Med andre ord kan du jobbe på vei til kontoret, på hytta, eller på ferie, om du blir nødt til det.

Tenk fremtidig

Dagens krav og behov er én ting, men de kan fort endre seg. Dere har kanskje fremtidsplaner og vekstambisjoner i bedriften? I så fall kan det være lurt å velge et fleksibelt og skalerbart system – et system du har mulighet til å vokse i og med. Så slipper dere å gå gjennom samme prosess om noen få år.

Med et system som løser både dagens og fremtidige behov unngå dere å sjonglerer flere systemer som delvis utfyller og delvis overlapper hverandre.

Hva er du villig til å betale?

Helt til slutt er det naturlig å ta pris for systemet med i utvelgelsesprosessen.
Hva koster systemet i måneden? Hva koster det per ekstra bruker? Finnes det gratis support? Er det tilleggstjenester jeg må betale for?

For flere lure tips og viktige punkter ved valg av systemer, se kildelink:

https://www.tripletex.no/kategori/fagblogg/