08.10.2020

 

Skatte- og avgiftsopplegget 2021, forslag til statsbudsjettet  

Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.

Grensen for skattefrie gaver økes fra 2 000 til 5 000 kroner i året. Dette mener regjeringen vil gjøre det enklere og mer fleksibelt for arbeidsgiver å velge skattefrie naturalytelser. Videre vil det bli gjort endringer i Skatteetatens veiledning til reglene for naturalytelser. Blant annet skal det legges til rette for en enklere praktisering av arbeidsgivers plikter til verdsetting, rapportering og dokumentasjon.

Oppsummering av regjeringens forslag på skatte- og avgiftsområdet se kildelink:

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/skatte–og-avgiftsopplegget-2021–forslag-til-statsbudsjett/

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/id2741050/