24.09.2020
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november  

Skatteetaten innførte som tiltak under koronakrisen at virksomheter som leverte oppgaver etter frist skulle slippe tvangsmulkt for flere oppgavetyper. 

I en orientering til Regnskap Norge skriver Skattedirektoratet at Skatteetaten mener at hensynet til rettidig levering av opplysninger igjen må tillegges avgjørende vekt, og at det av den grunn mener det er behov for å gjeninnføre bruk av tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven § 14-1. Det er besluttet at dette iverksettes for oppgaver/meldinger med frist i november og senere.

For a-ordningen vil det gjelde for meldinger med frist 5. november og fremover.

For mva vil det gjelde for 5. termin med frist i desember og fremover.

For mer informasjon, se kildelink: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/tvangsmulkt-gjeninnfores-fra-november/