02.09.2020

Folketrygdens grunnbeløp økes til 101 351 kroner  

Endringen får virkning fra 1. mai 2020. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir dermed kr 100 853.

Grunnbeløpet var tidligere kr 99 858. Endringen utgjør en økning på kr 1 494. På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret, bestemte regjeringen tidligere i år at trygdeoppgjøret skulle utsettes til høsten.

I pressemelding fra Regjeringen datert 2. september er det opplyst at utsatte trygdedrøftinger nå er gjennomført. Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsett ved kongeleg resolusjon 4. september 2020.

For mer informasjon, se kildelink: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn–personal/folketrygdens-grunnbelop-okes-til-101-351-kroner/