29.08.2020

Korona: Dette er de nye permitteringsreglene fra 1. september 2020

Arbeidsgivers lønnspliktperiode endres til 10 dager og lønnskompensasjonsordningen fra Nav fjernes.

Da korona kom og flere virksomheter måtte stenge på dagen, var det behov for å iverksette tiltak raskt og regjeringen vedtok å redusere arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering fra 15 til 2 dager. Fra 1. september endres reglene igjen. Lønnspliktperioden økes til 10 dager, og lønnskompensasjonsordningen fra Nav oppheves.

Varslingsperiode

Varslingsperioden vil normalt være 14 kalenderdager. Det gjelder alle ukedager og helligdager. Uavhengig om arbeidstaker har ferie i perioden eller er syk. Ved uforutsette hendelser, er varslingsperioden satt til 2 kalenderdager.

Selv om permitteringene nå skjer som følge av korona vil ikke det i seg selv være gyldig grunnlag for kortere varslingsfrist, det enkelte tilfelle må vurderes konkret. Som en tommelfingerregel bør dere derfor holde dere til at varslingsplikten, altså plikten til å varsle om at permittering kommer til å skje, og når det kommer til å skje, er 14 dager. Betingelsene for permitteringen må uansett være oppfylt, det spiller ingen rolle om det er 2 eller 14 dager. Permitteringen må være saklig begrunnet, nødvendig og midlertidig.

For mer informasjon, se kildelink: https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/regnskap/korona-viktige-frister-for-aa-soke-tilskuddhttps://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/okonomistyring/utvidede-muligheter-for-stotte-i-reiselivsnaringen/