15.08.2020

Korona: Viktige frister for å søke tilskudd

Regjeringen har innført en rekke tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet, her er noen av de. Ikke glem å søke innen fristen!

Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Formålet med denne ordningen å kompensere betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med koronautbruddet. Mer informasjon finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside og søknadsfristen er 15. september. 

Tilskuddsordning til reiselivsnæringen

Innovasjon Norge administrerer ordningen, og bedrifter kan søke om pengene via deres hjemmesider innen 15. september. Innovasjon Norge vil åpne for søknader 14. august.

Tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Siste frist for å sende inn søknad for juni, juli og august er utsatt til 31. oktober 2020. Siste frist for mars, april og mai var 31. juli 2020 men endringer av mottatt tilskudd for disse månedene kan gjøres innen 31.oktober.

For mer informasjon, se kildelink: https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/regnskap/korona-viktige-frister-for-aa-soke-tilskuddhttps://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/okonomistyring/utvidede-muligheter-for-stotte-i-reiselivsnaringen/