Pluss-Økonomi AS

Vi bryr oss!

Vi bistår med å legge opp gode og effektive rutiner slik at din hverdag blir enklere og bedre

Vi i PLUSS vil alltid være tilgjengelig for deg!

Pluss-Økonomi AS er et autorisert regnskapsbyrå med over 30 års erfaring innen rådgivning, regnskap, system og massedata. Vi holder til i Kristiansand og Mandal, med kunder fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Vårt mål er å hjelpe deg og din bedrift med å ta fornuftige valg slik at du lykkes og videre oppnår de resultater dere ønsker.

0
Kunder
0
Ansatte
0 +
År i bransjen

Våre tjenester

Vi i Pluss-Økonomi AS tilbyr en rekke ulike tjenester og produkter innen regnskap og bedriftsøkonomi. Vi starter alltid våre kundemøter med å kartlegge behovene og mulighetene for våre kunder – dette for å skape et best mulig samarbeid oss i sammen.

Rådgivning

Endringer i bedriften er regelen, snarere enn unntaket. Vi kan bistå med råd for hvordan løse nye problemstillinger, og vi tar i bruk budsjett og prognoser som grunnlag for samtaler og rådgivning.​

Selskapsetablering

Valg av selskapsform, hva er lønnsomt for deg? Uansett i hvilken selskapsform du er organisert i bør du kontinuerlig vurdere om dette er den mest fornuftige og lønnsomme selskapsformen for deg.​

Lønn

Vi bistår med gode lønningsrutiner. Våre ansatte har lang erfaring med utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og andre type trekk som er vanlig i et ansettelsesforhold. Vi kan ta oss av alt eller deler av lønningene for våre kunder.

Regnskap

Vi tar ansvar for regnskapet ditt og kan tilby hjelp med løpende fakturering, lønnskjøringer, betalingsformidling og rapportering med utfyllende kommentarer, samt utarbeidelse av ligningspapirer, oppstillinger ved søknader, årsregnskap med mer.

Fakturering

Vi skriver gjerne fakturaene dine, eller registrerer ferdig skannede bilag i ditt regnskap. Avhengig av økonomisystem, kan det meste automatiseres. Vi bistår med oversendelse av filer til factoring, eller kan bistå med inndriving av kundefordringer ved behov.​

Databehandling

Samleoppgjør, massedata, transaksjonsfiler, data fra nettbutikker, tredjeparts-brukere og mer. Det er mye å holde styr på. Vi har systemene, erfaringene og kunnskapen for å holde kontrollen på dataene og effektiv behandling for videre bruk.

Rapportering

Rapporter og nøkkeltall for deres bedrift er gode verktøy og helt avgjørende for å følge driften og utviklingen av bedriften. Vi leverer rapporter og nøkkeltall til både små og større bedrifter og kan skreddersy ønsket innhold og nøkkeltall etter behov.

Generasjonsskifte

Er tiden inne for å gi stafettpinnen videre til neste generasjon? Hva må man passe på i overgangsfasen, og når er et passende tidspunkt? Hvor langt frem skal man planlegge? Vi bistår med alt som rører seg ved et slikt skifte.

Verdivurdering

Hva er egentlig verdien på selskapet? Det er flere metoder for å beregne verdien på et selskap. Vi i Pluss-Økonomi AS har lang fartstid innenfor prising og verdivurderinger av selskaper og har bistått en rekke kunder på dette området.

Salg av virksomhet

Er du i posisjon, eller vurderer å selge virksomheten? Her er det flere variabler som spiller inn som man må ta standpunkt til. Vi bistår med alt fra kontraktsinnhold, riktig prissetting, videre avtaler om arbeidsforhold med mer.

Tannleger

Pluss-Økonomi AS, også kalt Tannlegespesialisten, har i en årrekke vært klinikkeierens fortrolige økonomiske rådgiver.
Alt innen regnskap, lønn, årsoppgjør, daglig drift, faglige råd, verdivurdering av klinikk og diskutere driften i praksisen din.

Aktuelt

RSS Nyheter og fagartikler fra Regnskap Norge:

Et økonomisystem er gjerne kjernen i bedriftens daglige drift, og valg av riktig …

Få mer glede av ditt regnskap.

Tripletex

Tripletex har et eget alt-i-ett arbeidsverktøy med ordre- og prosjektstyring, timeføring, regnskap, fakturering, lønn og reiseregning. Tripletex er modulbasert, og du velger selv hvilke moduler som kombineres for å passe din bedrift. På den måten passer Tripletex alle – fra de små til de store firmaene. Pluss-Økonomi AS er sertifisert og anbefalt partner med Tripletex.

Visma Business

Visma Business er et svært fleksibelt økonomisystem som kan tilpasses alle bedrifter. Vi kan bygge en løsning helt etter deres ønsker og det kan integreres med eksempelvis eksterne faktureringsprogrammer som finnes i en del virksomheter. Programmet har uante muligheter. Likevel oppleves Visma Business svært intuitivt og forenkler prosesser for blant annet å godkjenne fakturaer, administrere reiseregninger og registrere timer.  Pluss-Økonomi AS er sertifisert og anbefalt partner med Visma.