Personal HMS

Pluss-Økonomis personalsystem gir virksomheten en tilpasset aktivitet for å ivareta lovpålagte krav,
samt forebygge risiko for både ansatte og ledelse.

Pluss-Økonomi AS yter bistand og oppfølging, slik at arbeidet gjøres enklere og samtidig blir kvalitetssikret. Erfaringer viser at dersom man har fokus på personalarbeid, øker effektiviteten og trivselen, samtidig som skader og ulykker reduseres.

Løsningen er web-basert: Ved å logge seg inn med eget brukernavn og passord blir kunden på en enkel og effektiv måte påminnet i en månedlig ”aktivitetskalender” hvilke HMS- og personalrutiner som skal ajourholdes.

Oppdateringene på HMS- og personal-skjemaene lagres i et elektronisk arkiv der kunden har tilgang til kun ”sine” dokumenter.

Vårt mål er at våre kunder skal arbeide med personal innenfor de rammer som er lovpålagt.

Ved å bruke vårt produkt kan bedriften være kontinuerlig à jour med personaladministrasjonen.