Økonomisk rådgivning

Budsjettet er et av virksomhetens viktigste økonomiske styringsverktøy og brukes til å få oversikt over en bedrifts forventede inntekter og utgifter.

Vi tilbyr derfor alle våre kunder budsjettering og prognoser som grunnlag for samtaler og rådgivning.

Vi samler opp data for «benchmarking»”, kan kommentere nøkkeltall, organisering av virksomhet, valg av selskapsform, skatteplanlegging m.m.

Via innlogging på vår web-side, skal kunden ha tilgang til å lese regnskapsrapporter, budsjetter og prognoser med tilhørende rapporter.