Velkommen til Nordental 2019

25% moms på Facebookannonser

Pluss-Økonomi minner om at det tilkommer 25% moms på all annonsering…