25% moms på Facebookannonser

Pluss-Økonomi minner om at det tilkommer 25% moms på all annonsering på f.eks. Facebook, Google og LinkedIn. Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som såkalte fjernleverbare tjenester.

Dette er viktig informasjon for alle bedrifter, men kanskje spesielt for de som normalt ikke er momspliktige, som f. eks tannleger. Da må det innberettes utgående merverdiavgift kvartalsvis på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave.
Ta gjerne kontakt med oss i Pluss-Økonomi dersom du har spørsmål rundt dette.